JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

SCALPEX AL 23

Ke stažení

Technické listy

 

Odstraňovač nátěrů a laků v gelové formě. Neobsahuje organická rozpouštědla.

Na rozdíl od odstraňovačů na bázi organických rozpouštědel, které působí tím, že proniknou do nátěru, změkčí ho a nabobtnají, tento výrobek nátěr rozvolní a promění ho na vodou ředitelnou masu.

Výrobek není těkavý, může působit libovolně dlouho. Povrch můžete opláchnout od SCALPEX AL 23 jak po několika hodinách, tak třeba až následující den.

SCALPEX AL 23 lze použít i pro odstranění atmosférických nečistot z vápenných materiálů a pro odmaštění zaolejovaných podlah a povrchů. Po čištění je povrch nutné neutralizovat prostředkem SCALP NDS 72. 

POUŽITÍ :

Odstranění silikátových barev, starých nátěrů i v tlustých vrstvách, olejových a glyceroftalátových barev, finálních nátěrů na bázi vosku nebo zinkové běloby, olovnaté běloby, ochranných nátěrů proti rezavění, minia (suřík), materiálů pro ochranu a barvení dřeva (Bondex – xyladecor, xylophene), atd.

Lze ho použít pro všechny typy materiálů jako : kámen, cihly, keramiku, sklo, dřevo, železo a většinu umělých hmot (v tomto případě doporučujeme přípravek před použitím otestovat).

VÝHODY :

Výrobek je vodou ředitelný, při používání se neuvolňují škodlivé výpary. I v uzavřené místnosti (bez větrání) je práce s přípravkem bezpečná. Nehrozí riziko výbuchu ani požáru.

Díky malé těkavosti přípravku, jeho působení je po celou dobu aplikace stejně silné. Je-li použit v dostatečně velkém množství, dokáže najednou odstranit i více vrstev nátěrů.

Přípravek lze použít také pro čištění předmětů, které mají vysokou teplotu nebo jsou vystaveny slunečnému záření : např. zdi a střechy budov, teplovodní potrubí, topení, atd.

VLASTNOSTI :

  • tixotropní hustý gel žlutavé barvy                                
  • hustota při 20°C 1,23 g / cm                         
  • pH: 14
  • nehořlavý                                                                  

SPOTŘEBA :

1 – 2 kg / m2  dle charakteru nátěru a tloušťky odstraňované vrstvy, přesnou spotřebu doporučujeme stanovit zkouškou na konkrétním povrchu

BALENÍ :

Nádoby pro jednorázové použití o obsahu 25 kg.

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obalu

NÁVOD K POUŽITÍ :

Nejlepší výsledky získáte, použijete-li výrobek v čisté formě, nenaředěný, při teplotách od +5°C do 50°C (při aplikaci mimo hranici uvedených teplot se snižuje účinnost prostředku).mezi  Před aplikací prostředek dobře promíchejte. Vyhněte se aplikaci na vlhký podklad.

1)     Přípravek nanášejte umělým kartáčem (přírodní vlákna přípravek rychle rozloží) rovnoměrně a 
v dostatečném množství.

2)     Přípravek nechte působit do úplného rozvolnění a odlepení nátěru : 1 hodinu až několik hodin (i 48 hodin) podle typu, stáří a tloušťky nátěru. Působení přípravku můžete znovu obnovit zvlhčením povrchu.

3)     Rozvolněnou vrstvu nátěru odstraňte špachtlí, kartáčem, proudem vody nebo tlakovou vodou. Po úplném odstranění nátěru povrch ještě jednou dokonale opláchněte vodou, abyste odstranili poslední zbytky bazických složek.

4)     Po zaschnutí povrchu proveďte neutralizaci prostředkem SCALP NDS 72.

Použité nářadí je možné ihned po ukončení práce vodou.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Přípravek je silně bazický. Obsahuje hydroxid sodný. Dráždí kůži a oči, přímý kontakt může vést až ke vzniku popálenin. Při manipulaci s přípravkem je nezbytné používat ochranné brýle a rukavice. Přípravek rozkládá přírodní vlákna (vlnu, bavlnu). Při nechtěném kontaktu s přípravkem, zasažená místa okamžitě umyjte hojně vodu a je-li třeba, vyhledejte pomoc lékaře.

DOPORUČENÍ :

Výrobek nepůsobí na zpolymerizované syntetické pryskyřice : polyuretan, epoxy, polyester, leštidla na parkety.
Nepoužívejte ho na dýhované dřevo, intarzovaný nábytek, hliník ani jiné lehké kovy - tyto by mohly být poškozeny působením SCALPEX AL23. Na některých dřevech (dub, buk), přípravek může způsobit změnu jejich zabarvení. Pro obnovení původní barvy dřeva použijte SCALPNET EDJ 28, který zesvětlí barvu a odstraní skvrny ze dřeva.

DŮLEŽITÉ :

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

 

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes