Ochrana fasád

Ochrana před novotvorbou řas, mechů a plísní

Chraňte své fasády a střechy před tvorbou organických nečistot, jako jsou řasy, mechy a plísně. Ochranu lze provádět preventivně nebo po odstranění organických nečistot z povrchů staveb, které byly řasou, mechy nebo plísní napadeny. Stačí použít vhodný nátěr proti plísni.

Číst dál: Ochrana před novotvorbou řas, mechů a plísní

Ochrana před špínou z prachu, smogem, exhaláty a nečistotami z kyselých dešťů

Na venkovní povrchy staveb neustále působí okolní prostředí. Vlivy okolního prostředí přináší znečištění atmosférickými nečistotami (směs prachových částic, smogu, sazí a exhalátů z výfuků automobilů a jiných nečistot vytváří reakcí s podkladem a kyselými dešti na površích staveb vrstvu černých povlaků).

Číst dál: Ochrana před špínou z prachu, smogem, exhaláty a nečistotami z kyselých dešťů

Preventivní ochrana před graffiti

Chraňte své fasády před vandaly. Nově zhotovené nebo vyčištěné fasády se v místech, kde hrozí útoky sprejerů, doporučuje chránit vhodným nátěrem pro preventivní ochranu před graffiti.

Výhody ochrany před graffiti

Nátěry vytváří na povrchu ochrannou vrstvu, která nepropustí graffiti do podkladu a lze jej snadno a rychle odstranit.

Číst dál: Preventivní ochrana před graffiti