JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

ANTI-TACHE 07

 

Ke stažení

Technické listy

Oleofobní prostředek pro lepší a snadnější čištění ploch mytím.
POPIS :
SCALP ANTI-TACHES 07 je impregnační látka na bázi fluorovaného akrylátového kopolymeru a speciálních přísad ve vodním roztoku. Nevytváří film. Ošetřené povrchy jsou vodoodpudivé, ale neulpívají na nich ani mastnoty organického či syntetického původu. Průběžné čištění povrchů je proto je snadnější, účinnější a rychlejší. Po použití přípravku ošetřené povrchy skvěle odolávají působení vody, kyselin, zásad i mastných nečistot (či dokonce olejů). Doporučuje se všude tam, kde je hustá koncentrace lidí a velký provoz (blízko průmyslových center, hustě obydlených zón, blízko významných zdrojů znečištění ovzduší, apod.).
Je účinný zejména pro ochranu porézních povrchů z vápencového kamene, mramoru, pískovce, sádry, cihel, terakoty, betonu, aj. savých materiálů.

VÝHODY :

  • rychlá penetrace do ošetřovaného povrchu
  • rychlé schnutí – rychle lze pozorovat tzv. perličkový efekt
  • nevytváří film
  • bezbarvý (nemění vzhled podkladu)
  • vodoodpudivý
  • omezuje vniknutí špíny do hlubších vrstev podkladu (zejména při použití na podlahách)
  • paropropustnost povrchu zůstává zachována
  • dobrá odolnost vůči UV
  • po ošetření přípravkem se povrch nestává kluzkým, neklouže ani při/po dešti
  • přípravek lze použít jak v interiérech tak v exteriérech

VLASTNOSTI : 

bezbarvá kapalina – hustota při 20°C cca 1,0 g/cm3 - bez zápachu – nehořlavý – pH 7 – doba schnutí při 20°C : 30 minut - povrch lze znovu natírat po 24 hodinách – - Klasifikace
AFNOR : skupina 1 třída 10f
Spotřeba : 0,2 až 0,3 l/m2
BALENÍ :
v 5 lt a 20 lt PE kanystrech
NÁVOD K POUŽITÍ :
Výrobek neřeďte, používejte ho tak, jak byl dodán v originálním balení. SCALP ANTI-TACHES 07 nanášejte na čistý a suchý podklad. Dbejte na to, aby spáry byly v dobrém stavu a nikde nebyly patrné solné výkvěty. Přípravek můžete nanášet rozprašováním, válečkem nebo airlessem. Naneste dvě vrstvy v rozmezí 10 minut a nechte uschnout. Nenechte ANTI TACHES stékat po povrchu. Ošetřený povrch osušte hadrem a nechte chvíli schnout. Zhruba za 1 hodinu znovu aplikujte malé množství ANTI TACHES, abyste se přesvědčili o tom, že povrch je zcela saturovaný. Použité nářadí umyjte ve vodě (s přídavkem neutrálních detergentů) hned po ukončení práce.
HYGIENA A BEZPEČNOST :
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, přesto s ním zacházejte, jako s běžnými chemikáliemi. Z přípravku se neuvolňují nebezpečné výpary. Jedná se o
neutrální vodní roztok, který přímo neohrožuje zdraví uživatele. V případě dlouhodobé a časté aplikace doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle.
DŮLEŽITÉ :
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.
SKLADOVÁNÍ :
Skladujte v suché a chladné místnosti. Chraňte před mrazem. Skladovatelnost 1 rok v originálním obalu.

susenky

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes