JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

AQUANET 03

 

Ke stažení

Technické listy


Univerzální čistící prostředek se silným odmašťujícím účinkem

POPIS :
Detergent, odmašťovač, rozpustný ve vodě. Má sníženou pěnivost. Velmi účinně odstraňuje mastnotu, i připálené / připečené vrstvy a to z různých podkladů. Vhodný pro čištění : podlah, zdí, fasád, sanitární keramiky, mramoru, nátěrových barev, … Na barvách a plastech vždy otestujte působení přípravku – podle toho zvolte délku působení a koncentraci, při které nedochází k poškození původního podkladu..

VÝHODY :

  • Silný odmašťující účinek
  • Všestranné použití
  • Vysoce koncentrovaný výrobek, nemusí se oplachovat
  • Rychlý účinek, lze jej nanášet postřikovačem
  • Rozpouští tuk, skvrny od nikotinu a sazí, atd.

VLASTNOSTI :
vzhled : průhledná žlutá kapalina - pH : 10,5
hustota : cca 1,06 g/cm3 při 20°C.
mísitelnost s vodou : v jakémkoliv poměru.
složení : tenzioaktivní a odmašťovací látky ve vodném roztoku
biologická odbouratelnost : z více než 95 %.
spotřeba: 100 až 300 g/m2 aplikačního roztoku podle stupně znečištění podkladu
BALENÍ :
v 1 lt lahvi s rozprašovačem, 1 lt, 5 lt a 20 lt PE kanystrech

SKLADOVÁNÍ :
1 rok v originálním obalu

NÁVOD K POUŽITÍ :
1. Ředění: 1 - 5% v závislosti na znečištění.
2. Nanášení: houbou, hadříkem, postřikovačem, vysokotlakým zařízením, v automatické pračce. Pro použití ve vysokotlakém stroji, je vhodné mít koncentraci přibližně 1 až 5% na výstupu z trysky (podle stavu povrchu).
Pro aplikaci máčením: nejlepší výsledky při namáčení jednotlivých kusů dosáhnete při zahřátí lázně na 70°C. Nechte působit dvacet minut.Vyjměte z lázně, omyjte a opláchněte pod tekoucí vodou.
3. Postup čištění: Před aplikací zřeďte přípravek dle doporučení (u extrémně znečištěných povrchů koncentraci zesilte). Omyjte povrch houbou nebo hadrem namočeným v roztoku a setřete dosucha hadrem. Není třeba opláchnout.
4. Teplota při zpracování: 5 ° C až 50 ° C. Při použití u hraničních teplot se snižuje účinnost.

HYGIENA A BEZPEČNOST :
Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. S přípravkem zacházejte opatrně. Doporučujeme nosit rukavice. Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou. Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou. Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ :
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes