JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

SCALP PIERRE AQUA 89

 

Ke stažení

Technické listy

Prostředek pro odstranění atmosférických nečistot z vápenných podkladů

POPIS :
Přípravek byl vyvinut pro odstranění atmosférických nečistot z kamenných ploch – zejména fasád. Proniká do struktury kamene, a svým působením rozrušuje špínu, usazeniny prachu a tuhých exhalátů z výfuků a topenišť. Oplachuje se studenou tlakovou vodou. PIERRE AQUA 89 lze také použít pro čištění vápenných omítek, betonu, cihel, cementovaných ploch, podlah garáží a parkovacích ploch.

VÝHODY :

  • Výrobek na vodní bázi
  • Bez nutnosti neutralizace povrchu, netvoří výkvěty
  • Neobsahuje kyseliny ani rozpouštědla
  • Lze jej nanášet postřikovačem

VLASTNOSTI :
vzhled : nažloutlý tixotropní gel - pH : 12
hustota : cca 1,10 g/cm3 při 20°C.
mísitelnost s vodou : nikdy neředit nehořlavý
spotřeba: 150 až 300 g/m2 podle stupně znečištění podkladu

BALENÍ :
v PE kanystrech o obsahu 5 kg a 20 kg

SKLADOVÁNÍ :
1 rok v originálním obalu, chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením

NÁVOD K POUŽITÍ :
1. Ředění: Nikdy neředit, přípravek použijte tak, jak byl dodán
2. Nanášení: válečkem, štětkou nebo airlessem
3. Postup čištění: Před aplikací obsah dobře promíchejte, naneste rovnoměrnou vrstvu a nechte působit 1 až několik hodin (doporučujeme nanést navečer a nechat působit přes noc). Potom povrch vypláchněte studenou tlakovou vodou, postupujte odzdola nahoru. Při silném znečištění postup opakujte. Nářadí umyjte hned po použití čistou vodou.
4. Teplota při zpracování: 5 ° C až 50 ° C. Při použití uhraničních teplot se snižuje účinnost.

HYGIENA A BEZPEČNOST :
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, přesto s ním zacházejte jako s běžnými chemikáliemi. Doporučujeme nosit rukavice a vyhýbat se častému kontaktu přípravku s kůží. Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou. Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou. Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ :
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.


 

susenky

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes