JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

SCALP ANTI-GRAFFITI 50

 

Ke stažení

Technické listy


Prostředek pro odstranění graffiti z choulostivých povrchů nebo z povrchů ošetřených nátěry pro preventivní ochranu před graffiti.

POPIS :
Výrobek byl speciálně vyvinut pro odstranění graffiti z choulostivých podkladů, jako např. : z nátěrů, karoserií vozidel, některých plastů a z nátěrů po preventivní ochranu před graffiti.. Působení přípravku je pomalé ale velmi účinné, a tak jeho působení lze zastavit kdykoliv, kdy to uživatel uzná za vhodné. Přípravek tudíž umožňuje selektivní odstrnění graffiti aniž by došlo k poškození původního podkladu. Odstranění graffiti je vždy snazší a jednodušší, pokud se provádí krátce poté, co se graffiti objeví. Zejména v případě graffiti namalovaných zvýrazňovači, fixem apod., která obsahují težká organická rozpouštědla (odpařují se pomalu), než barva uschne, dostane
se hluboko do podkladu. Pokud v těchto případech čekáme příliš dlouho s odstarněním graffiti, riskujeme, že to nebude zcela možné – barvu bude možné odstarnit z povrchu, nikoliv však z hloubky. Z klasických nátěrů lze odstanit graffiti téměř dokonale, pokud tak učiníme hned poté, co se graffiti objeví – barva nátěru a graffiti jsou odlišně zpolymerizované, proto lze opatrným a šetrným postupem odstranit graffiti, nikoliv však nátěr. Zvlášť opatrně je třeba postupovat při odstraňování graffiti z karoserií vozidel – na těchto mohou být opravovaná místa s barevnou retuší – tato by mohla být odstraněna společně s graffiti.

VLASTNOSTI :
průsvitná kapalina - pH : 7, neutrální - vůně : aromatická hustota: cca 1,02 g/cm3 – bod vznětu : vyšší než 62°C – chraňte před mrazem - spotřeba : 200 až 300 g/ m2 podle tloušťky graffiti.

DŮLEŽITÉ :
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

BALENÍ :
Výrobek balen do nevratných nádob objemu 0,75kg, 5 kg a 20 kg.

SKLADOVÁNÍ :
Použitelnost : 12 měsíců za předpokladu, že přípravek byl skladován v heremticky uzavřeném originálním obalu. 

NÁVOD K POUŽITÍ :
1. SPREJE A BARVY – prostředek naneste rozprašovačem na graffiti, měkkým kartáčem kontrolujte stupeň rozrušení graffiti a po úplném rozpuštění graffiti setřete hadrem (pouze u hladkých povrchů) nebo vypláchněte studenou
tlakovou vodou (min. 80 barů). Znovu nastříkejte ANTI-GRAFFITI 50 a čistým hadrem setřete (hladké povrchy) nebo opláchněte čištěný povrch vodou s přísadou čistícího prostředku.
2. FIX – použijte ANTI-GRAFFITI 50 jako v případě sprejů. Jsou-li po odstranění fixů patrné barevné stíny, použijte SCALPNET EDJ 28. Naneste a nechte působit až do úplného zmizení stínů. Nakonec povrch opláchněte vodou.

UPOZORNĚNÍ :
Pamatujte na to, že odstranění graffiti z nátěrů nebo z plastových podkladů je vždy velmi choulostivá operace. Účinek musí být razantní, ovšem je třeba správně zvolit chvíli, kdy přípravek smýt a jeho působení tím přerušit, aniž by došlo k poškození podkladu. Je-li graffiti a nátěr stejného charakteru a složení, selektivní odstranění graffiti není možné. Vždy doporučujeme otestovat působení přípravku na malé ploše povrchu. Nejlepší metodou testování je, když přípravek nanesete na měkký hadr a malou část graffiti stíráte tak dlouho, dokud graffiti neodstraníte. Poté zkontrolujte, zda při čištění nedošlo k poškození podkladu.

HYGIENA A BEZPEČNOST :
Použití je naprosto bezpečné. Přesto radíme, abyste chránili oči a kůži před kontaktem s přípravkem. Pokud možno, nevdechujte masivně výpary. Po aplikaci přípravku se řádně umyjte mýdlem a vodou. Bod vznětu : vyšší než 62°C – přípravek nikdy nerozprašujte směrem k otevřenému plameni nebo na rozžhavené těleso.

susenky

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes