WRC 82

img-none

WRC 82 je krémová impregnační látka neobsahující rozpouštědla na bázi silanů. Nabízí komplexní a trvalou ochranu minerálních stavebních materiálů, zdiva a fasád proti průniku vody.

Kromě toho WRC 82 chrání zdivo před solnými výkvěty, poškozením znečišťujícími látkami rozpustnými ve vodě, poškozením mrazem, před usazováním mastných a olejových nečistot a před výskytem mikroorganismů (řas a plísní).

Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, zejména propustnost pro vodní páru (hodnota SD), nejsou změněny a není změněn ani vzhled ošetřeného povrchu.  WRC 82 není tekutina, ale vysoce viskózní krém s následujícími vlastnostmi:

 • aplikace bez odkapávání, a tedy bezproblémová práce „nad hlavou“, bezeztrátová aplikace
 • bez rozpouštědel
 • vysoká koncentrace účinné látky
 • alkalicky stabilní (beton)
 • nemění vzhled ani odstín ošetřeného povrchu
 • netvoří film
 • protiskluzový
 • extrémně vysoká hloubka průniku díky dlouhé době setrvání krému na povrchu stavebního materiálu
 • vysoce hydrofobní

  Vzhled:  bílý pastovitý krém

  Složení: vysoce viskózní silanový krém

  Hustota: 0,8 g/cm3

  SPOTŘEBA:

  V závislosti na savosti povrchu 200 až 400 g / m2

  (přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu). 

   

  Kanystr 1l, 5l, 10l a 30l

  Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, suchém, dobře větraném místě při teplotě od +5°C do +25°C. Chraňte před přímým slunečním zářením. 

  Skladovatelnost nejméně 9 měsíců od data výroby. Překročení této hranice nutně neznamená, že zboží je nepoužitelné, je třeba však před aplikací provést zkoušku účinnosti.

Ceník
Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
80 082-30 30 lt 933,00 Kč 27 990,00 Kč
80 082-10 10 lt 954,00 Kč 9 540,00 Kč
80 082-5 5 lt 965,00 Kč 4 825,00 Kč
80 082-1 1 lt 1 073,00 Kč 1 073,00 Kč

 

 

Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

WRC 82 je krémová impregnační látka neobsahující rozpouštědla na bázi silanů. Nabízí komplexní a trvalou ochranu minerálních stavebních materiálů, zdiva a fasád proti průniku vody.

Kromě toho WRC 82 chrání zdivo před solnými výkvěty, poškozením znečišťujícími látkami rozpustnými ve vodě, poškozením mrazem, před usazováním mastných a olejových nečistot a před výskytem mikroorganismů (řas a plísní).

Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, zejména propustnost pro vodní páru (hodnota SD), nejsou změněny a není změněn ani vzhled ošetřeného povrchu.  WRC 82 není tekutina, ale vysoce viskózní krém s následujícími vlastnostmi:

 • aplikace bez odkapávání, a tedy bezproblémová práce „nad hlavou“, bezeztrátová aplikace
 • bez rozpouštědel
 • vysoká koncentrace účinné látky
 • alkalicky stabilní (beton)
 • nemění vzhled ani odstín ošetřeného povrchu
 • netvoří film
 • protiskluzový
 • extrémně vysoká hloubka průniku díky dlouhé době setrvání krému na povrchu stavebního materiálu
 • vysoce hydrofobní
Hygiena a bezpečnost

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Doporučení

OBLASTI POUŽITÍ:

WRC 82 je vhodný pro všechny minerální a alkalické materiály, jako například:

Malty ● Omítka ● Porobeton ● Beton ● Prefabrikované betonové prvky ● Vápenopískové cihly ● Přírodní kameny ● Cihly

 • Ideální pro sanaci betonu
Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00