JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

SCALPFUGE ANTI-MOUSSE

 

Ke stažení

Technické listy

Odstraňovač mechů a lišejníků ve vodné fázi, nové generace
S preventivním účinkem proti novotvorbě– současně čistí a hydrofobizuje

POPIS :
SCALPFUGE ANTI MOUSSE se používá pro odstranění a ochranu proti houbám, plísním, lišejníkům, které se objevují na vlhkých místech budov. Je také vhodný pro obnovení vzhledu povrchu po použití přípravků RENOV’EXPRESS, SCALP PIERRE AQUA 89, SCLAPNET AQUA 37. Současně takto ošetřené povrchy dlouhodobě chrání proti plísni, houbám, atd. Lze ho použít na střechách, fasádách, zdech a podlahách, na jakékoliv materiály běžně používané ve stavebnictví – cihly, kámen, beton, omítku, dřevo, atd. SCALFUGE ANTIMOUSSE brání mikroorganizmům v množení…

VÝHODY :

 • přípravek nové generace na vodní bázi
 • současně čistí a brání usazení nových kolonií
 • rychlá práce – 2 účinky při jedné operaci
 • ideální pro všechny druhy povrchů
 • není nutné opláchnutí z povrchu
 • přípravek není žíravý
 • velmi vysoká účinnost
 • bez zápachu
 • dlouhodobý účinek. V závislosti na klimatických podmínkách preventivní účinek může přetrvávat až 2 roky.

VLASTNOSTI :

 • přípravek s baktericidními a fungicidními vlastnostmi vyrobený na bázi oligosiloxanů ve vodní fázi
 • bílá kapalina mléčné konzistence
 • hustota při 20°C = 0,995 g/cm3
 • chraňte před mrazem (i když po rozmrznutí přípravek lze znovu použít)
 • přípravek je nehořlavý

BALENÍ :
v 5 lt a 20 lt PE kanystrech

SKLADOVÁNÍ :
1 rok v originálním obalu

NÁVOD K POUŽITÍ :
1. ředění : SCALPFUGE ANTI MOUSSE nikdy nerozřeďujte vodou. Přípravek se používá v koncentraci, jak byl dodán.
2. doporučené nanášení : válečkem, ručním nebo bezvzduchým rozprašovačem.
3. způsob použití : SCALPFUGE ANTI MOUSSE pořádně zamíchejte, pak směrem zezdola nahoru nanášejte rovnoměrnou vrstvu až do saturace podkladu. Jednou až dvakrát projeďte po ploše válečkem nebo rozprašovačem, v 10 minutovém intervalu. Dbejte na to, aby nevznikly stékance – ty by mohly zůstat viditelné. Před prací se vždy přesvědčte, že povrch je suchý a čistý.
4. doba působení : jedná se o přípravek, který impregnuje podklad. Hydrofobní účinek bude zřetelný až přípravek dokonale zaschne (v případe SCALPFUGE ANTIMOUSSE po 1 až několika hodinách.
5. podmínky, při kterých lze přípravek použít : mezi 5°C a 50°C. Přesto doporučujeme vyhnout se teplotním extrémům při nanášení – může to výrazně ovlivnit účinnost přípravku.
6. spotřeba : silně závisí na hrubosti a savosti podkladu
7. doporučený interval pro opakování preventivní kúry : každé dva roky

HYGIENA A BEZPEČNOST :
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, přesto s ním zacházejte jako s běžnými chemikáliemi. Doporučujeme nosit rukavice a vyhýbat se častému kontaktu přípravku s kůží. Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou. Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou. Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ :
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

susenky

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes