JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

KTX 07

 

Ke stažení

Technické listy

Permanentní ochrana proti graffiti v provedení matném a lesklém.
Následná graffiti lze odstranit pouze vodou!

POPIS :
Jednosložkový bezbarvý nátěr na bázi syntetických organosilikonových polymerů určený pro ochranu povrchů před graffiti. Díky silnému „proti-přilnavému“ účinku je těžké, nebo až nemožné přilnutí i plakátů, samolepek a lepících pásek. Má výbornou přilnavost a je snadno roztíratelný. Je rychleschnoucí, tvrdne působením vzdušné vlhkosti. Ošetřený povrch je chráněn vůči sprejovým barvám a většině komerčně dostupných fixů, inkoustu, ptačím výkalům, hlíně, kyselým dešťům, vlhkosti, plakátům, samolepkám a lepidlům. Ochranný film KTX 07 zabraňuje barvám, pigmentům a lepidlům vniknutí do ochranné vrstvy a redukuje jejich přilnavost vytvářením snadno odstranitelných sraženin. KTX 07 obsahuje konzervační látky a UV-filtry, díky kterým chrání barevnou stálost podkladu. Je paropropustný. Zabraňuje pronikání vody a nežádoucích látek do podkladu. Struktura povrchů zůstává zachována.

OBLAST POUŽITÍ :
KTX 07 může být použit na hladké, ale i porézní povrchy stavebních materiálů jako jsou cihly, beton, přírodní kameny, omítky, většina barevných nátěrů, probarvené omítky. Lesklá varianta vykazuje nižší přilnavost na hladkých nesavých površích – při aplikaci na těchto podkladech použijte Primer PX 07. Použití PX 07 doporučujeme i na savých materiálech – snižuje nasákavost podkladu a předchází nebo minimalizuje vznik „mokrého“ efektu.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD:
Podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu a nečistot. Nové podklady musí být suché a vyzrálé. Zbytky čistících prostředků mohou mít vliv na přilnavost KTX 07 a jeho deklarované vlastnosti, proto musí být z povrchu zcela odstraněny. Místa, která nemají být ošetřena nátěrem, chraňte vhodným zakrytím. Aplikační teplota podkladu je u KTX 07 v rozmezí +5°až +30°C Důležité : před nanesením ochranného nátěru – rozpouštědlová fasádní barva musí schnout minimálně 8 dní, fasádní barva rozpustná ve vodě alespoň 3 dny, probarvené omítky 3 týdny.

NÁŘADÍ :
KTX 07 lze nanášet válečkem, stříkáním nebo štětcem (dle hrubosti povrchu). Při nanášení válečkem použijte váleček na hrubé podklady, šíře 20 cm s vlasem 18 mm. Váleček nelze po práci vymýt, počítejte s jednorázovým použitím.

VLASTNOSTI :

  • vzhled bezbarvý – šedý ▪ obsah VOT 470 g/l
  • PH : 7 ▪ hustota 0,88 g / cm³ při 20°C
  • celkový podíl sušiny ve výrobku : 45-55 %

Paropropustnost – vysoká, sD ≤ 0,1 m
doba schnutí : 6-7 hodin při 20°C
– ochrana proti graffiti : již po prvních 7 hodinách po aplikaci 20oC, úplná polymerace a vytvrzení po 4 dnech

SKLADOVÁNÍ :
Výrobek lze skladovat 1 rok v původním obalu při teplotách 5-25 °C. Nevystavujte slunečnímu záření.

DŮLEŽITÉ
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků
zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

NÁVOD K POUŽITÍ :
Kanystr před aplikací důkladně protřepejte a po nalití do aplikačního vědra dobře promíchejte a nechte 2 minuty odstát. Při déle trvající aplikaci promíchávejte nátěr každých 30 minut. Po odlití potřebného množství kanystr dobře uzavřete (nátěr polymerizuje v reakci se vzdušnou vlhkostí). Nespotřebovaný nátěr přelijte z kanystru do menší nádoby, kterou nátěr zaplní a opět ji dobře uzavřete, aby při skladování nevysychal. Odlité množství nátěru do aplikačního vědra spotřebujte do 2 hodin (při +20°C). Doporučujeme aplikaci jedné vrstvy základního nátěru PX 07 Primer a po 24 hodinách nanesení 2 vrstev KTX 07. Druhá vrstva KTX 07 se nanáší, až je první vrstva suchá (cca. Po 4 hodinách při +20°C). Nátěr musí být nanesen rovnoměrně na celou plochu, aby došlo k zakrytí všech nerovností a prasklin ve struktuře materiálu. Nedokonalé natření způsobí problémy při odstranění následných graffiti. Úplné vyschnutí nátěru nastává při +20°C po 6 – 7 hodinách. Pokud se nestihne aplikace druhé vrstvy v jednom dni, lze ji bez problémů provést následující den.

SPOTŘEBA:
Spotřeba závisí na podmínkách během aplikace, metodě aplikace, hrubosti a savosti povrchu a ztrátách během aplikace. Vydatnost nátěru se pohybuje mezi 6 a 15 m2/l.

  • Spotřeba základního nátěru PX 07 Primer – do 12 m2/l (1 vrstva)
  • KTX 07 – nepórézní, středně savé povrchy – 8 – 10 m2/l (2 vrtsvy) 
    - porézní, velmi savé povrchy – 6 – 8 m2/l (2 vrtsvy)
    - nesavé hladké povrchy – 10 - 12 m2/l (2 vrtsvy)

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDNÝCH GRAFFITI :
- až 100-krát Z JEDNOHO MÍSTA BEZ NUTNOSTI OBNOVOVÁNÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU (záleží na hrubosti povrchu a tloušťce naneseného ochranného filmu)
1) HLADKÉ POVRCHY:
Postříkejte graffiti vodou a vlhkým hadrem nebo houbou jej odstraňte. Proces odstraňování lze urychlit použitím jemného čistidla – tekutým mýdlem nebo přípravkem na mytí nádobí.
2) HRUBÉ A PÓRÉZNÍ POVCHY:
Pomocí měkkého kartáče a vody s jemným čistidlem (tekuté mýdlo nebo přípravek na mytí nádobí). Odstraňování graffiti z větších ploch může být provedeno pomocí vysokotlakých čističů – tryskou s plochým paprskem s max. teplotou vody + 40°C a tlakem max. 80 barů
3) ODSTRAŇOVÁNÍ PLAKÁTŮ A LEPIDEL:
Plakáty, lepící pásky a samolepky odpadnou z povrchu po chvíli samy v důsledku foukání větru, deštěm nebo mohou být odstraněny rukou. Ty, které jsou založeny na speciálních lepidlech, mohou být odstraněny tlakovou vodou s teplotou do +40°C a tlaku do 70 barů. Poškození ochranné vrstvy nastane použitím tlaku vody přes 90 barů nebo rotační tryskou nebo silným drhnutím nátěru. Použití silných odstraňovačů graffiti na bázi rozpouštědel poškozuje ochrannou vrstvu a snižuje počet cyklů možného odstranění graffiti-

ODSTRANĚNÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU KTX 07:
Chcete-li odstranit ochranný nátěr KTX 07, použijte tlak vody pře 90 barů a teplotu přesahující + 100°C. U fasádních barev a strukturovaných omítek dojde při odstraňování k porušení podkladu.

BALENÍ :
Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití o obsahu 1 lt a 5 lt.

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes