JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

PX 07 Primer

 

Ke stažení

Technické listy

Základní izolační nátěr pod anti-graffiti nátěry
Pro snížení savosti podkladu a omezení „mokrého“ vzhledu

POPIS :
PX 07 Primer ER 36 je bezbarvá vodní disperze styrenakrylových kopolymerů, která je určená zejména pro ošetření povrchů před nanesením ochranných nátěrů proti graffiti. Jeho použití se doporučuje před aplikací ochranného nátěru « KTX 07 ». PX 07 Primer stabilizuje podklad a zlepšuje přilnavost následných nátěrů. U nenatřených minerálních podkladů zamezuje při nanesení nátěrů tzv. „mokrému“ vzhledu. PX 07 je paropropustný, má hydrofobní efekt, zabraňuje pronikání nežádoucích látek do podkladu, je UV stabilní. Po vyschnutí vytváří bezbarvý, stěží nebo takřka neviditelný film v závislosti na druhu podkladu, množství slunečního světla a úhlu jeho dopadu. Při zasychání nelepí, hydrofobní efekt se projevuje po 5 hodinách. PX 07 Primer může být použit nejen na hladkých, ale i porézních hrubých površích. Díky extrémně malé velikosti částic jej lze doporučit pro většinu savých minerálních podkladů jako jsou např. beton, cement, omítky, sádrokartony, cihly, přírodní kameny, fasádní nátěry, atd.. Nátěr je vysoce odolný vůči alkáliím, takže jej lze aplikovat i na vápenocementové omítky.
Vyznačuje se velice dobrou přilnavostí k povrchům, vysokou odolností vůči vlivům vnějšího prostředí, včetně vůči působení agresivních chemikálií.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD:
Podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu a nečistot. Nové podklady musí být suché a vyzrálé. Zbytky čistících prostředků mohou mít vliv na přilnavost KTX 07 a jeho deklarované vlastnosti, proto musí být z povrchu zcela odstraněny. Místa, která nemají být ošetřena nátěrem, chraňte vhodným zakrytím. Aplikujte při teplotách od +5oC do +30oC, je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, kdy je podklad přehřátý a dešti. Ošetřený povrch nesnese déšť po dobu 4 hodin od nanesení. Informujte se o počasí ještě před zahájením prací.

VLASTNOSTI :

 • vodní disperze styren-akrylových kopolymerů
 • bílá tekutina
 • hustota 1,05 g/cm³ při 20° C
 • PH : 8 – 8,5
 • chraňte před mrazem
  Nanesení dalšího nátěru : možné po 24 hodinách

SKLADOVÁNÍ :
Výrobek skladujte ve vytápěné místnosti. Chraňte před mrazem. Skladujte mimo dosah dětí. Použitelnost : 1 rok od data označeného na obalu, je-li výrobek skladován v původním, hermeticky uzavřeném obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ :
Před aplikací důkladně promíchejte obsah kanystru, odlijte potřebné množství do aplikační nádoby a kanystr dobře uzavřete.. Malířskou štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí naneste jednu vrstvu nátěru (dvě vrstvy jsou nutné pouze v případě velmi hrubých a savých podkladů). Doba schnutí jedné vrstvy jsou 4 hodiny při +20°C. Pokud nanášíte 2 vrstvy (např. u pískovce), dbejte, aby byly naneseny v jednom dni. Nanášení dalších nátěrů na PX 07 Primer je možné po 24 hodinách.
Doporučené nanášení : Ideálním řešením aplikace jsou dva pracovníci – první nanáší válečkem směs ve slabé vrstvě a druhý pečlivě roztírá bez namáčení stejným typem válečku nanesený nátěr do slabé rovnoměrné vrstvy.
Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru.

SPOTŘEBA:
Spotřeba závisí na podmínkách během aplikace, metodě aplikace, hrubosti a savosti povrchu a ztrátách během aplikace.
Vydatnost nátěru se pohybuje mezi 8 a 16 m2/l.

 • Spotřeba základního nátěru PX 07 Primer
  - nepórézní, středně savé povrchy – 12 m2/l (1 vrtsva)
  - porézní, velmi savé povrchy – 8 m2/l (2 vrtsvy)
  - nesavé hladké povrchy – 16 m2/l (1 vrtsva)

NÁŘADÍ :
Nátěr lze nanášet stříkáním, štětcem nebo válečkem dle hrubosti podkladu jako u klasických fasádních barev. Na hrubých površích doporučujeme používat válečky šíře 200 mm, s vlasem 18 mm. Čištění nářadí: Ihned po použití vymýt teplou vodou.

HYGIENA A BEZPEČNOST :
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.Při použití přípravku nehrozí žádné zvláštní nebezpečí. Jelikož výrobek neobsahuje rozpouštědla, není cítit charakteristický zápach. Přesto omezte na minimum kontakt kůže a očí s přípravkem. Při jejich zasažení okamžitě opláchněte tato místa vodou.

DŮLEŽITÉ
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce (dovozce) nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

BALENÍ :
Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití o obsahu 1 lt a 5 lt.

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes